Šta je definisanje problema u predlozima 

projekta?

 

Definisanje problema je jedan od najvažnijih delova predloga projekta.

Možete ga iskoristiti da ubedite potencijalnog donatora da je vaš projekat od najveće važnosti za vašu zajednicu i da razjasnite načine na koje ćete, razvijajući ovaj projekat, dosledno ostvarivati svoje postavljene ciljeve (društveni, ekonomski napredak ili rešavanje određenog problema ).

Istražite problem kojim se vaš projekt bavi, idite u dubinu. Identifikujte uzroke problema i ako je moguće, navedite načine na koje su drugi projekti već uspešno rešavali slične probleme. Jednom kada dobijete ovaj materijal, napišite jednostavnim rečima o tome šta je vaš projekat i koji je vaš glavni cilj (zapamtite da postavite ostvarive i realne ciljeve za vaš projekat!).

 

Prepoznajte svog donatora


Definisanje problema je ključ sa kojim ćete uveriti svog donatora o potrebi za finansiranjem.

Navedite tri glavna uzroka problema koji želite da rešite.

Recimo da je vaš projekat obuka grupe od 10 nezaposlenih mladih za grafički dizajn i pripremu za štampu: objasnite da lokalne škole ne pružaju takvu obuku, da je najbliži centar za obuku udaljen 200 kilometara, i da na tržištu nedostaju profesionalni operateri u grafičkoj pripremi u vašoj zajednici.

Objasnite zašto je ovaj projekat krajnje važan i za koga ( ciljna grupa). Ne zaboravite da razjasnite kako bi, kroz razvoj ovog projekta, vaša ciljna grupa mogla stalno poboljšavati svoje vještine, životna očekivanja ili kvalitet života.

Na primer, pronađite informacije o potrebama tržišta za grafički dizajn u vašoj oblasti. U centrima za zapošljavanje ili oglasima potražite 

postojeće trendove na tržištu i napravite 

snažan argument da će ovi obučeni mladi ljudi povećati svoje mogućnosti 

pronalaženja posla koji zaista žele.

Važno je povezati vaš projekat sa realnošću vaše zajednice.

Zapišite kako ste došli do te ideje tako što ste ispričali činjenice ili iskustva koja ste imali, a koji su vam skrenuli pažnju na ovaj problem. Ako je moguće, dodajte druge primere. Ako ste jednom sreli mladu ženu koja je želela da postane grafički dizajner, ali nije imala načina da nauči štamparske tehnologije i pripreme za štampu, kratko se prisetite njene priče. Na ovaj način, donator će dobiti osećaj važnosti vašeg projekta u zajednici i do koje mere će njegov razvoj doneti korist stvarnim pojedincima.

Kada imate sve ove delove, uzmite vremena da stvorite jak i prirodan tekst. Počnite sa jednostavnom rečenicom koja rezimira glavni cilj projekta. Dodajte deo o razlozima za koren ovog problema. Ukratko objasnite kako će vaš projekat uticati kako biste rešili problem. Oslonite se na uspjeh sličnih inicijativa kako biste ojačali svoj predlog i objasnili kako će ovaj projekt konkretno koristiti poboljšanju života članova vaše zajednice umetanjem životnih priča u vašu naraciju.

Zapamtite da je uspešan predlog napisan na jasan, jednostavan i privlačan način.

Prema tome, izbegavajte ponavljanje, retorička pitanja i složeno formulisanje. Napišite jednostavne  i konkretne rečenice Potkrepite ih podacima, brojevima i analizama. Uvek se pozovite na relevantni stateški dokument, lokalni plan ili akcioni plan. Ovo će uveriti donatora da je vaš projekat izvodljiv i da odgovara specifičnim potrebama vaše zajednice. Takođe, omogućiti će se postavljanje konkretnih ciljeva koje treba ispuniti.